Inloggen Social Schools

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Wie zijn de leerkrachten?
Groep 8 heeft dit schooljaar twee juffen. Juf Eveline werkt op maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Vera in de klas. 

Wat doen we in groep 8?
In groep 8 starten we de dag met Lekker Lezen. Eerst lezen de kinderen zelf in hun eigen leesboek, daarna leest de juf ook altijd een stukje voor. Zo beginnen we rustig de dag. 

Taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen zijn vakken die dagelijks op het programma staan in groep 8. Het taal en leesonderwijs proberen we zo veel mogelijk betekenisvol te verbinden aan de Units van IPC. 

Middels het IPC werken we middels Units (thema’s) aan verschillende vakken. We doen kennis op en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst, muziek, mens & maatschappij en ICT. 

Hierbij vinden we het belangrijk om ook zo nu en dan een kijkje buiten de school te nemen of een ‘expert’ uit te nodigen in de klas. 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren plannen en steeds meer zelfstandig worden zodat ze aan het einde van groep 8 klaar zijn voor de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Hiertoe werken we met een werkbrief waar taken op staan die kinderen zelf moeten plannen gedurende de week. Ook besteden we in groep 8 aandacht aan het plannen en maken van huiswerk en leren we werken met een agenda. Door middel van de “Breinhelden” werken we aan het versterken van de Executieve vaardigheden van de leerlingen. 

Een fijne sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Daarom doen we regelmatig activiteiten waarbij we leren hoe we op een prettige manier met elkaar omgaan, hoe we samen problemen kunnen oplossen en hoe we goed kunnen samenwerken. Met elkaar samen maken we regels en afspraken die gelden in de groep. 

In de loop het schooljaar krijgen de kinderen in groep 8 een definitief schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Wij raden ouders en kinderen aan om gedurende het jaar Open Dagen van de verschillende VO-scholen in de regio te bezoeken. Medio februari maken de kinderen de Doorstroomtoets.

Aan het einde van het schooljaar werken we toe naar de uitvoering van een musical/film en gaan we met de hele klas 3 dagen op kamp! 

.