Inloggen Social Schools

Aanmelden

Alle kinderen die tussen 1 augustus 2024 en 31 juli 2025 4 jaar worden, krijgen vanuit de gemeente bericht om hun kind(eren) aan te melden op een basisschool. De uiterlijke aanmelddatum voor schooljaar 2024-2025 is 8 februari 2024! 

Ook in de loop van het schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld.
U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school.
Als u een oriënterend gesprek wilt hebben, bent u van harte welkom.

Enkele weken voordat uw kind onze school gaat bezoeken, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een afspraak te maken. Daarbij wordt o.a. afgesproken op welk moment uw kind kan komen wennen.
Gaat het om een plaatsing in groep 1-2, dan stellen wij altijd voor om hiervoor enkele wenmomenten af te spreken.