Inloggen Social Schools

Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

De leerkrachten
Dit jaar werken er 2 leerkrachten in de groep: 
Juf Loes is er op maandag en dinsdag en juf Vera op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Hieronder een kleine indruk van wat wij allemaal doen in de klas. 
Lekker lezen. Iedere ochtend lezen we 15 min. in ons eigen boek. Bij begrijpend lezen, lezen we de teksten van nieuwsbegrip en beantwoorden we vragen bij de tekst. We oefenen dan met verschillende strategieën zoals verwijswoorden. En bij technisch lezen oefenen we met verschillende leesmoeilijkheden en om de teksten vlot en vloeiend te lezen.
Taal. Bij taal leren we een heleboel nieuwe woorden, oefenen we met spreken en luisteren en schrijven we teksten die aansluiten bij thema`s waar we mee bezig zijn. 
Spelling. 3 x in de week hebben we spelling. We leren dan hoe je woorden moet schrijven. We leren dan of woorden horen bij: klankwoorden, regelwoorden of onthoudwoorden. Ook gaan we aan de slag met werkwoorden.
Rekenen: We leren de staartdelingen, herhalen de tafels van 1 t/m 10. We doen vaak spelletjes om de keersommen te oefenen. Ook zijn we bezig met het optellen en aftrekken t/m 1000.
Zelfstandig werken. We werken aan een werkbrief waar opdrachten op staan waar je zelfstandig mee aan de slag kunt.
IPC : Met IPC werken we een aantal weken aan een thema. In het thema komen verschillende vakken terug zoals; aardrijkskunde, natuur, geschiedenis. Maar ook kunstzinnige vorming (tekenen en handvaardigheid), techniek, verkeer  en muziek.
Sociale talenten. Tijdens deze lessen hebben we het erover hoe je op een fijne manier met elkaar omgaat. Ook maken we afspraken met elkaar over welke regels en afspraken wij belangrijk vinden bij ons in de klas.
Tekenen en handvaardigheid:. Tijdens deze lessen zijn we lekker aan de slag met een opdracht die aansluit bij ons thema
Gym! 2 x in de week gaan we lekker gymmen op maandag en vrijdag.
Klassikaal lenen: 1 x in de 6 weken gaan we naar de bibliotheek op de fiets.
Verjaardag vieren: As je jarig bent vieren we een klein feestje in de klas.
Samen lunchen. Op school hebben we het continurooster. Iedere schooldag (behalve woensdag) eten we dus gezellig met onze klas samen en gaan we daarna lekker naar buiten