Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Het ouderpanel biedt scholen de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders.
Een ouderpanel is een open gesprek tussen de directie en een groep ouders over het onderwijs op school. Het Ouderpanel bestaat uit een vast team van ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven, aangevuld met Hans (directeur van de school) die het team van De Kruudwis vertegenwoordigt.

Het onderwerp van dit gesprek kan variëren. Als voorbeeld valt hierbij te benoemen; veiligheid op school, ouderhulp, de wijze waarop de school met ouders communiceert, enz. Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen waarop ouders graag een antwoord willen.Het ouderpanel komt eens in de drie maanden bijeen en u bent als ouder ten alle tijden welkom hieraan deel te nemen. Het ouderpanel wordt voorgezeten door een ouder. Van elk gesprek wordt er een verslag gemaakt. Het verslag wordt bekend gemaakt aan ouders via het oudereportaal. Uiteraard wordt het team ook op de hoogte gehouden.Het ouderpanel kan een onderwerp voorgelegd krijgen, maar ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen. Het bespreken van een onderwerp en een vragenronde zijn een vast onderdeel van de agenda. Wanneer datum en onderwerp bekend zijn wordt aan ouders gevraagd hun inbreng kenbaar te maken bij de voorzitter van het ouderpanel.