Inloggen Social Schools

IPC SCHOOL

Basisschool de Kruudwis is de enige school binnen SPOV, die werkt met IPC. 

IPC biedt onderwijs dat:
- Focust op leren en luistert naar de visie en behoeften van de school.
- Met regelmaat geüpdatet wordt met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.
- Volop aandacht schenkt aan 21e-eeuwse vaardigheden.

Wat is IPC?

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden - waarde(n)vol leren - is daarbij onmisbaar.

IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema's, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschapEen IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de 'kennisoogst'. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema's) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Ook wordt besproken wat de kinderen nog willen leren over het onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor 'the big picture'. Het onderwerp wordt in een breder perspectief gezet.Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. Kinderen leren zich goede onderzoeksvragen te stellen. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Kinderen werken, alleen of in teams, aan  een presentatie (denk aan filmpjes, prezi of powerpoint, muurkrant, toneelstukje etc.) als eindproduct. Dit product laat de bevindingen uit het onderzoek zien, maar ook het leerproces dat de leerling doorlopen heeft. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

De IPC-units geven de leerling continue de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind.

Meer informatie vindt u op : http://ipc-nederland.nl/