Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

De Kruudwis heeft al enkele jaren een leerlingpanel. De kinderen vertellen in het leerlingpanel wat hun klasgenoten belangrijk vinden en goede ideeën vinden om een zo goed en leuk mogelijke schooltijd te hebben.Hiervoor hebben ze 1 keer per 2 maanden een vergadering met de adjunct-directeur  Er zijn al heel wat ideeën ingebracht en uitgevoerd. Hieronder staan enkele voorbeelden;

  • nadenken over continurooster
  • weektaak optimaliseren
  • wereld oriëntatie
  • Er zijn veel goede ideeën gekomen om buiten spelen te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat we het schoolplein flink hebben 'opgepimpt' met nieuwe speeltoestellen en leuke schilderingen. Ook hebben we samen met de gemeente Venray ervoor gezorgd dat de kinderen van De Kruudwis gebruik kunnen maken van een kunstgrasveld. Hier kan tijdens het buitenspelen fijn op gevoetbald worden.
  • Gebruik maken van tablets in de bovenbouw.
  • Meer creatieve vakken: dans, techniek, proefjes doen. Hier is nu extra aandacht voor gekomen.
  • Er zijn veel nieuwe leesboeken voor de kinderen op school gekocht. Het lezen is nu nog leuker.

De kinderen denken dus goed mee en hebben goede ideeën. Wij zijn blij dat we een leerlingpanel hebben!