Inloggen Social Schools

Kinderopvang BSO

Wij regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) zelf niet.
Kinderen worden vóór en na schooltijd door verschillende organisaties gebracht en gehaald. 
Schoolbestuur SPOVenray, waar de Kruudwis onder valt, werkt nauw samen met kinderopvang 't Nest. 

BSO voor kinderen van de Kruudwis en van de Klimboom
In nauwe samenwerking met de basisscholen organiseert 't Nest de BSO voor kinderen van de Kruudwis en de Klimboom. Deze is gehuisvest op drie locaties in de Landweert en wel op basisscholen de Kruudwis, de Klimboom én in wijkgebouw 't Stekske. 
Samen met het onderwijs vinden wij het belangrijk dat we samenwerken als het gaat over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar.
Een doorgaande lijn voor kinderen waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekende gezichten zijn voor kinderen. Waar school en opvang hun aanbod op elkaar afstemmen en waar onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan als het gaat om een inhoudelijke visie op kinderen.
Van maandag tot en met vrijdag zijn er mogelijkheden voor voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en naschoolse opvang tot 18.00 uur.
Uiteraard bieden wij ook opvang tijdens studiedagen van de basisscholen en tijdens de schoolvakanties.
Loop gerust eens vrijblijvend binnen om een kijkje te nemen of om informatie in te winnen.U kunt ook een bezoekje brengen aan onze website .