Inloggen Social Schools

Groep 4

Welkom in groep 4!

Juf Danielle is de leerkracht van deze groep.
Wij hebben iedere dag taal en rekenen, en bijna iedere dag technisch lezen en spelling. Maar ook nog een heleboel andere vakken zoals, schrijven, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, muziek, handvaardigheid en tekenen! En om fit te blijven, gaan wij gymmen op woensdag en op vrijdag.

We werken elke dag aan de hand van een planning, zodat de kinderen kunnen zien wat ze die dag gaan doen. In groep 4 werken de kinderen ook zelfstandig met de werkbrief. Dit zijn een aantal taken, die ze aan het einde van de week af moeten hebben. Deze sluiten aan bij de lesstof of het thema van die week en hierbij wordt gewerkt in verschillende niveaus. Middels IPC (International Primary Curriculum) werken we op thematische wijze aan de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. We proberen tevens een verbinding te maken met taal, begrijpend lezen, waar mogelijk.

Gezellig met elkaar spelen en leren vinden wij heel belangrijk in de groep. Samen hebben we een aantal groepsregels opgesteld om er een leuk en leerzaam jaar van te maken!

Groetjes, alle kinderen en juf Danielle