Inloggen Social Schools

Groep 1-2B

Welkom op de pagina van groep 1-2 B

In groep 1-2 B zijn 2 juffen, te weten:
Juf Annemarie op maandag, dinsdag en woensdag
Juf Samantha op donderdag en vrijdagochtend

De kinderen spelen, zingen en werken in thema's met de methode Kleuterplein.
Prentenboeken zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Spelenderwijs leren de kinderen alles over het thema in bijpassende themahoeken.
Kinderen mogen ook spulletjes meebrengen die bij het thema horen.
Dat vermelden we in de ouderbrief op ouderportaal.
4x per jaar hebben we een spellenochtend.7x per jaar komen ouders voorlezen.