Inloggen Social Schools

Peuterspeelzaal

Op onze school bevindt zich een Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang.
Deze wordt verzorgd door de organisatie 't Nest.                                                                                                                         
In de wijk Landweert werken we nauw samen met kinderopvang 't Nest.

De samenwerking is o.a. gericht op:

- een regelmatige uitwisseling van leerkrachten om bij elkaar te kijken
- overleg m.b.t. afstemming thema's en activiteiten
- de overdracht van gegevens als een peuter naar de basisschool gaat

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van 't Nest.