Inloggen Social Schools

Directie en Team

De directeur - Hans Hebben (h.hebben@spovenray.nl)
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en andere partners. 

De adjunct-directeur - Ed Wijnhoven (e.wijnhoven@spovenray.nl)
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school.Hij is aanspreekpunt voor ouders en vertegenwoordigt het team binnen de oudervereniging.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) -Tanja Berkers (t.berkers@spovenray.nl)
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst. 

Groepen

Groep 1-2A Anne Rooijakkers
Groep 1-2B Anne Hendrix
Samantha Flos
Groep 1-2C Thea Kupers
Annemie Dupont
Groep 3 Emil Janssen
Nikki Vermeulen
Groep 4 Daniëlle Delsing
Tamara Knijnenburg
Groep 5 Leonie van de Ven
Bernardine de Nijs
Groep 6 Emilia Reintjes
Noortje Versleijen
Groep 6-7 Loes Direks
Ed Wijnhoven
Groep 7 Jacky Pennings
Joost Weijs
Groep 8 Eveline Barents
Vera Janssen
RT specialist Noreen Litjens
Ondersteuning Hanneke Nabben
Hester Nellen
Administratie Fea Franssen
Vervanging Saskia Kusters