Inloggen Social Schools

Directie en Team

Team

Hans Hebben

directeur

Ed Wijnhoven

adjunct-directeur, groep 6-7

Tanja Berkers

Intern Begeleider

Fea Franssen

administratie

Hanneke Nabben

ondersteuning

Hester Nellen

ondersteuning

Noreen Litjens

RT specialist

Saskia Kusters

vervanging

Anne Rooijakkers

groep 1-2A

Samantha Flos

groep 1-2B

Anne Hendrix

groep 1-2B

Floor Swinkels

groep 1-2B

Thea Kupers

groep 1-2C

Annemie Dupont

groep 1-2C

Emil Janssen

groep 3

Daniëlle Delsing

groep 4

Tamara Knijnenburg

groep 4

Leonie van de Ven

groep 5

Bernardine de Nijs

groep 5

Emilia Reintjes

groep 6

Noortje Versleijen

groep 6

Loes Direks

groep 6-7

Jacky Pennings

groep 7

Joost Weijs

groep 7

Vera Janssen

groep 8

Eveline Barents

groep 8

Onze school kent een managementteam. De voorzitter van het managementteam is de directeur en de leden zijn de bouwcoördinator bovenbouw, middenbouw en onderbouw en de intern leerlingbegeleider. 

De directeur - Hans Hebben
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en andere partners.

De adjunct-directeur - Ed Wijnhoven
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school.Hij is aanspreekpunt voor ouders en vertegenwoordigt het team binnen de oudervereniging.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) -Tanja Berkers
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.