Inloggen Social Schools

Directie en Team

Team

Hans Hebben

directeur

Ed Wijnhoven

adjunct-directeur, groep 7-8

Tanja Berkers

Intern Begeleider

Marie-Claire Engels

conciërge

Fea Franssen

administratie

Hanneke Nabben

ondersteuning

Hester Nellen

ondersteuning

Vera Huijsmans

ondersteuning

Anne Rooijakkers

groep 1-2A

Annemie Dupont

groep 1-2A

Annemarie Bekkers

groep 1-2B

Samantha Flos

groep 1-2B

Anne Hendrix

groep 1-2C

Thea Kupers

groep 1-2C

Emil Janssen

groep 3

Tamara Langen

groep 4

Noreen Litjens

RT specialist, groep 4

Leonie van de Ven

groep 5

Bernardine de Nijs

groep 5

Daniëlle Delsing

groep 5-6

Emilia Reintjes

groep 6

Noortje Versleijen

groep 6

Loes Direks

groep 7 & 8

Vera Janssen

groep 7

Jacky Pennings

groep 7-8

Eveline Barents

groep 8

Marissa Kupers

vervanging

Onze school kent een managementteam. De voorzitter van het managementteam is de directeur en de leden zijn de bouwcoördinator bovenbouw, middenbouw en onderbouw en de intern leerlingbegeleider. 

De directeur - Hans Hebben
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.

De adjunct-directeur - Ed Wijnhoven
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school.Hij is aanspreekpunt voor ouders.

De Intern leerlingbegeleider (IB'er) -Tanja Berkers
De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.