Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad.
De MR heeft wettelijk geregelde rechten.
De MR bestaat uit twee geledingen:   
• een vertegenwoordiging van de ouders;   
 een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:   
• de besteding van het geld en het gebruik van de gebouwen;   
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen;   
• het kiezen van lesmethoden voor de diverse vakken;   
• het aannamebeleid van leerlingen op de school;    
• procedures m.b.t. de benoeming van personeel.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:     
• het adviesrecht;   
• het instemmingsrecht.

De basisscholen die in Venray vallen onder het bestuur van SPOVenray hebben een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. 
Heeft u vragen aan de MR of wilt u participeren in de MR dan kunt u contact opnemen met de interen voorzitter: Annemarie Bekkers via e-mail of via 0478 - 582974.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Oudergeleding: Stan Olieslager, Pieter Borghs, Karlijn Versteegen.
Personeelgeleding: Loes Direks, Bernardine de Nijs, Annemarie Bekkers