Inloggen Social Schools

Groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5-6

Juf Daniëlle is de hele week de juf van deze groep.

Welke lessen/ vakken zijn er in groep 5 en 6?
Lekker lezen - rekenen - taal - spelling - technisch lezen - begrijpend lezen - schrijven krijgt groep 5 en groep 6 ieder op hun eigen niveau.
Daarnaast krijgt groep 6 ook nog Engels (groep 5 mag dan gezellig meedoen).
Maar we werken ook samen aan IPC - creatieve vakken - gym.

Iedere week krijgen de kinderen een werkbrief met verschillende soorten oefenstof die ze dan zelfstandig (soms in tweetallen) gaan maken. We zeggen dan ook: Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.

Groep 6 krijgt iedere week huiswerk, maar ook groep 5 krijgt de komende tijd huiswerk om de tafeltjes te oefenen.

In de klas zijn natuurlijk regeltjes, zodat er duidelijkheid en rust is voor iedereen. Voor de groepsvorming werken we vaak in tweetallen en spelen we tussendoor spelletjes met de hele groep. Daarna kunnen we ons weer goed concentreren op ons werk!

We maken er samen een gezellig, leerzaam jaar van! En zo worden we stap voor stap een beetje beter!

Groetjes, juf Daniëlle