Inloggen Social Schools

Groep 6-7

Welkom op de pagina van groep 6-7

Juf Loes is er op maandag, dinsdag en vrijdag.
Meester Ed op woensdag en donderdag. 

Welke lessen/ vakken zijn er in groep 6 en 7?
Lekker lezen - rekenen - taal - spelling - technisch lezen - begrijpend lezen - schrijven, ieder op hun eigen niveau.
Maar we werken ook samen aan IPC - creatieve vakken - Engels en gym.

Iedere week krijgen de kinderen een werkbrief met verschillende soorten oefenstof die ze dan zelfstandig (soms in tweetallen) gaan maken. We zeggen dan ook: Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.

Groep 6 en 7 krijgt iedere week huiswerk.

In de klas zijn natuurlijk regeltjes, zodat er duidelijkheid en rust is voor iedereen. Voor de groepsvorming werken we vaak in tweetallen en spelen we tussendoor spelletjes met de hele groep. Daarna kunnen we ons weer goed concentreren op ons werk!

We maken er samen een gezellig, leerzaam jaar van! En zo worden we stap voor stap een beetje beter!

Groetjes, juf  Loes en meester Ed