Inloggen Social Schools

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders van kinderen van de school. 

Het bestuur van deze oudervereniging bestaat uit een oneven aantal leden.
De bestuursleden van de OV worden tijdens de ledenvergadering gekozen.
De gekozen ouders organiseren schoolse (o.a. Sinterklaas en schoolreisjes) en buitenschoolse (o.a. St Maarten en de avondvierdaagse) activiteiten voor de kinderen van onze school.
Hiervoor wordt ook hulp gevraagd aan de andere ouders, mensen buiten de school en ook worden er sponsoren gezocht. Een overzicht van de activiteiten vindt u op de schoolkalender.

Verder functioneert de OV als klankbord voor alle ouders, voor de school en voor de medezeggenschapsraad, waarbij de belangen van de ouders en kinderen behartigd worden.Onze OV vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. Vanuit de school zijn hierbij steeds twee leerkrachten aanwezig.

De vergaderingen van de OV zijn openbaar.Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden.
Tijdens de jaarvergadering wordt o.a. Het jaarverslag, de begroting en het jaarplan vastgesteld.
Ook wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. Dit is een (vrijwillige) bijdrage van € 25,- per leerling per schooljaar.

Heeft u vragen, of zou u willen participeren in de OV, dan kunt u ons mailen, of contact opnemen met: 

Voorzitter

    Kim Sonnemans

 

Secretaris 

    Judith Janssen - Linders

 

 

Penningmeester

    Paul de Jong