Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en school.
Wij proberen ouders optimaal te informeren via onze schoolgids en uiteraard via de gesprekken naar aanleiding van de vorderingen van de leerlingen.
Ouders kunnen ook op school helpen. Bijvoorbeeld bij het knutselen of bij het lezen.
Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders aangeven waar zij in de diverse groepen bij willen helpen. 
Vanuit een open communicatie mogen de ouders van ons verwachten dat wij:

  • met een luisterend oor openstaan voor suggesties en ideeën van ouders en duidelijk zijn over de op school gehanteerde normen en waarden;
  • tijdig informatie geven over nieuw beleid, vorderingen, afwijkend gedrag en incidenten;

Vervolgens mag de school van de ouders verwachten dat zij:

  • aanspreekbaar zijn en meedenken over oplossingen bij problemen en vertrouwen op de deskundigheid van de leerkrachten en begrip hebben voor het feit dat de leerkracht er is voor álle leerlingen;
  • het beleid van de school onderschrijven en daar waar mogelijk hulp bieden bij de diverse schoolactiviteiten;
  • afspraken met de groepsleerkrachten zo veel mogelijk na schooltijd plannen;

Als lid van de oudervereniging (OV) kunt u meedenken over het organiseren van allerlei activiteiten voor de school.
Het meedenken over de opzet, inhoud en organisatie van ons onderwijs kunt u door te participeren binnen de medezeggenschapsraad (MR).