Inloggen Social Schools

Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5

Juf Leonie en juf Bernardine zijn de de juffen van groep 5. 

Wat doen wij in groep 5?

Taal We werken in vier domeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing (o.a. woordsoorten en ontleden) vaak aansluitend bij de thema's van IPC.
RekenenTafels, deeltafels, meten, oppervlakte, grafiek lezen, tabellen, spiegelen, 3D inzicht, meetkunde cm/g/l, inhoud, geld, tijd en verhoudingen
Spelling Klankwoorden, onthoudwoorden en regelwoorden.

Lezen In groep 5 wordt volop gelezen. De kinderen lenen boeken van de bibliotheek of van school. We lezen teksten begrijpend (Nieuwsbegrip en Blits) of technisch (Estafette) in koor, duo's of alleen.

Creatieve vakken Handvaardigheid, tekenen, drama en muziek aangepast aan de thema's van IPC

IPC (Wereldoriëntatie) We werken in thema's aan leerdoelen en vaardigheidsdoelen. 

Gym Op maandag en vrijdag hebben de kinderen gym in sporthal de Weert.
We maken er een leuk jaar van!