Basisschool De Kruudwis
Kinderopvang

Wij regelen de Buitenschoolse Opvang (BSO) zelf niet.
Hiervoor werken wij samen met kinderopvang 't Nest.
De kinderen worden bij ons op school opgehaald.

BSO voor  inderen van de Klimboom en van de Kruudwis
In nauwe samenwerking met de basisscholen organiseert 't Nest de BSO voor kinderen van De Klimboom en de Kruudwis. Deze is gehuisvest in basisschool de Klimboom. 

Samen met het onderwijs vinden wij het belangrijk dat we samenwerken als het gaat over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een doorgaande lijn voor kinderen waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekende gezichten zijn voor kinderen.  Waar school en opvang hun aanbod op elkaar afstemmen en waar onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan als het gaat om een inhoudelijke visie op kinderen.
Van maandag tot en met vrijdag zijn er mogelijkheden voor voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur en naschoolse opvang tot 18.00 uur. Uiteraard bieden wij ook opvang tijdens studiedagen van de basisscholen en tijdens de schoolvakanties.

De kinderen van de Kruudwis moeten een kleine afstand overbruggen. 't Nest en de Kruudwis zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de kinderen veilig en op tijd van de  BSO naar school en van school naar de BSO worden gebracht. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt zodat de kinderen altijd door een deskundige en vertrouwde medewerker van de basisschool of van de BSO begeleid worden.
Loop gerust eens vrijblijvend binnen om een kijkje te nemen of om informatie in te winnen.
U kunt ook een bezoekje brengen aan onze website .
 
Locatie: KC Landweert - De Klimboom
Adres: Boterbloem 47
Postcode: 5803 CN  Venray
Telefoon: 06 - 41 10 81 47 (KDV) / 06 - 16 64 51 83 (BSO)
E-mail: kcdeklimboom@kinderopvanghetnest.nl