Basisschool De Kruudwis

Wat zien wij als onze opdracht?

Ontwikkelen vanuit een kennisrijke basis en vertrouwde omgeving! Basisschool De Kruudwis staat voor een veilig pedagogisch klimaat waar kinderen, leerkrachten en ouders in een fijne sfeer en goede onderlinge relatie zich veilig (zeker) en vertrouwd voelen. We leren kinderen om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en daar goed mee om te gaan. We stimuleren gewenst gedrag en pesten wordt niet geaccepteerd. We zijn een katholieke school met aandacht voor vieringen en tradities en openstaand voor de verscheidenheid in levensovertuigingen. Onze leerkrachten brengen een brede basiskennis bij; lezen, taal en rekenen vormen de kern van het programma. Daarbij geven we sturing aan ontdekken, worden kinderen uitgedaagd en stimuleren en begeleiden we hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Binnen onze leeromgeving bieden we rust en structuur. We hanteren we duidelijke afspraken en routines die zichtbaar zijn binnen alle groepen. Samenwerkend leren vormt hiervoor een krachtige basis. 

Ons Motto: Samen op Avontuur! 

Op de Kruudwis gaan we op avontuur, mag je zijn wie je bent en stippelen we samen jouw pad uit. Rondom de volgende waarden wordt het onderwijs nader vorm gegeven: 

Ontdekken & Creativiteit : Op avontuur! 
•  Vanuit thema's werken aan spelend en onderzoekend leren
•  Kennis opbouwen in relatie met de werkelijke wereld
•  Originele, vernieuwende en praktische oplossingen bedenken

Talent- en Persoonlijke ontwikkeling : Je mag zijn wie je bent! 
•  Uit kunnen blinken op het gebied van kennis en vaardigheden
•  Telkens iets overwinnnen en ergens beter in worden
•  Verplaatsen in de belevingswereld van anderen

Eigenaarschap : Samen jouw pad uitstippelen!
•  Kinderen actief betrekken bij hun eigen leerproces
•  Kindgesprekken en het geven van feedback
•  Een actieve leerhouding ontwikkelen


Klik hier voor het openen van onze flyer.