Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"

Wat zien wij als onze opdracht?

Waar staat de Kruudwis, in het kort, voor:

Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE" SCHOOL

Taal, lezen en rekenen zijn belangrijk op de Kruudwis. We hebben de focus op een goede beheersing van deze basisvakken.

Religie, katholiek maar met respect en openstaand voor andere godsdiensten en culturen.

Orde veiligheid, regelmaat en rust. Wij werken aan een fijne, veilige leeromgeving vanuit een positieve benadering.

Toetsen. Wij volgen nauwgezet de brede ontwikkeling van de kinderen en sluiten aan bij het niveau en de behoefte van het kind.

Samenwerken. Kinderen leren vaardigheden als samenwerken en samen onderzoeken, dit vanuit een nieuwsgierige houding naar de wereld om ons heen.

Elk kind heeft een talent en alle talenten zijn even waardevol! Om deze te ontdekken en ontwikkelen organiseren we activiteiten op het gebied van techniek, creativiteit, sport, muziek, presenteren etc.

Wij zijn een school waar zelfstandigheid, samen leren werken en zelf leren kiezen heel belangrijk zijn. Wij richten ons op de totale ontwikkeling van het kind en gaan uit van hetgeen een kind al kan. Centraal staat de begeleiding naar zelfstandigheid. Zo leert het kind stukje bij beetje om op eigen benen te staan. Tijdens het werken maken wij gebruik van een werkbrief.

Samenwerken vinden wij heel belangrijk in ons onderwijs. Bij het samenwerken maken wij gebruik van diverse coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen worden toegepast in alle groepen en in alle groepen gelden dan ook dezelfde duidelijke afspraken tijdens het samenwerken.

Deze manier van werken betekent dat kinderen een bepaalde mate van vrijheid en zelfverantwoordelijkheid krijgen. Door het versterken van de zelfstandigheid groeit het gevoel van eigenwaarde bij kinderen.


Wij zijn voortdurend op zoek naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Het onderwijs is immers voortdurend in beweging en dit betekent dat de leerkrachten ook goed op de hoogte moeten zijn van nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor maakt onze school gebruik van externe deskundigen. Samen met de begeleidingsdienst BCO willen wij de komende schooljaren heel nadrukkelijk werken aan de verbetering van ons taal- en leesonderwijs.

Wij willen naast kwalitatief goed taal- en leesonderwijs ook het creatief taal- en leesonderwijs stimuleren. Hierbij moet u dan o.a. denken aan het schrijven van verhalen, leesbevordering en boekpromotie.