Basisschool De Kruudwis

Peuterspeelzaal

Onze school werkt nauw samen met peuterspeelzaal en kinderopvang 't Nest in de wijk de Landweert.
De samenwerking is o.a. gericht op:

- een regelmatige uitwisseling van leerkrachten om bij elkaar te kijken
- overleg m.b.t. afstemming thema's en activiteiten
- de overdracht van gegevens als een peuter naar de basisschool gaat

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van 't Nest.