Basisschool De Kruudwis
Welkom op de pagina van groep 1-2 A

In groep 1-2 A zijn 2 juffen, te weten:
Juf Anne op maandag, dinsdag, woensdag en om de vrijdagochtend
Juf Bep op donderdag en om de vrijdagochtend.

De kinderen spelen, zingen en werken in thema's met de methode Kleuterplein.
Prentenboeken zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Spelenderwijs leren de kinderen alles over het thema in bijpassende themahoeken.
Kinderen mogen ook spulletjes meebrengen die bij het thema horen.
Dat vermelden we in de ouderbrief op ouderportaal.

4x per jaar hebben we een spellenochtend.
7x per jaar komen ouders voorlezen.
Op maandag en vrijdag gymmen we in de speelzaal in school.