Basisschool De Kruudwis, een "TROTSE school!"

De organisatie van ons onderwijs:

Onze school kent een managementteam. De voorzitter van het managementteam is de directeur en de leden zijn de bouwcoördinator bovenbouw, bouwcoördinator onderbouw en de intern leerlingbegeleider.
 

De directeur - Hans Hebben
De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het totale onderwijs op school en onderhoudt de contacten met het bestuur SPOVenray, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.


De locatie leider - Ed Wijnhoven
De locatie leider is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op school.
Hij is aanspreekpunt voor ouders.

De bouwcoördinatoren - Chantal Fuchs (OB) en Ed Wijnhoven(BB)
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie in hun bouw. De groepen 1 t/m 3 zijn de onderbouw (OB) en de groepen 4 t/m 8 zijn de bovenbouw (BB).


De Intern leerlingbegeleider (IB'er) -Tanja Berkers

De IB'er is samen met de directeur verantwoordelijk voor het zorgbeleid. In deze onderhoudt zij contacten met de groepsleerkrachten als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen. 
Zij onderhoudt tevens de contacten met ambulante begeleiders en de begeleidingsdienst.


De groepsleerkrachten

Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud binnen de groep en zorgen voor een prettig pedagogisch klimaat in hun groep. De namen van de groepsleerkrachten vindt u onder Groepen.