Inloggen Social Schools

Groep 7-8

Welkom op de pagina van groep 7-8

De leerkrachten
Dit jaar werkt juf Jacky op maandag, dinsdag en donderdag in de groep.
Meester Ed is er op woensdag en vrijdag. 

Wat doen we in groep 7/8 ?
Gym
Groep 7/8 heeft gymles op maandag en vrijdag in  de sporthal. 

Vakken 
In groep 7/8 komen (vrijwel) dagelijks de volgende  vakken aan bod: rekenen, taal, technisch lezen,  spelling, begrijpend lezen. Daarnaast is er aandacht  voor sociaal-emotionele vorming, verkeer, creatieve  vorming, studievaardigheden, drama en Engels. Middels IPC (International Primary Curriculum) werken  we op thematische wijze aan de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. We proberen tevens een verbinding te maken met taal, begrijpend lezen en  studievaardigheden, waar mogelijk. 

Podiumpret 
Ook dit jaar is er weer podiumpret op de vrijdag in de sporthal.  Data: 14 okt,  25 nov.* 27 januari (uitkomen prins en prinses), 7 april en 9 juni.*
*op deze data moet groep 7/8 optreden. 

Biebbezoek:
Dit schooljaar wordt het biebbezoek weer opgepakt, groep 7/8  gaat de volgende dagen naar de bieb:
Vrijdag 4-11, 16-12, 3-02, 24-03 en 12-05.

Xpeditielab  
Dit schooljaar gaat groep 7-8 weer naar het Xpeditielab. Dit zal zijn op dinsdag: di. 31 jan, 
di. 7-02 en di. 14-02. Later in het schooljaar gaan we op di. 27 juni, do. 29 juni en di. 4 juli.
Wilt u verdere informatie over het Xpeditielab? Klik dan op onderstaande link: https://www.xpeditielab.nl/  

Huiswerk en agendagebruik
Groep 7 krijgt 1 x per week huiswerk. Dit zal op dinsdag meegegeven worden en dient uiterlijk de week daarop te worden ingeleverd. Groep 8 krijgt 2 x huiswerk. Op de dinsdag en op de vrijdag. .

Schooladvies: 
In de loop van het schooljaar krijgen de kinderen in groep 8 een definitief schooladvies ( feb.) en de kinderen vangroep 7 een voorlopig schooladvies (juli) voor het voortgezet onderwijs. Wij raden ouders en kinderen aan om gedurende het jaar Open Dagen van de verschillende VO-scholen in de regio te bezoeken. Medio april maken de kinderen van groep 8 de Eindtoets.

groep 7  Verkeersexamen
Groep 7 neemt deel aan het theoretisch verkeersexamen in maart.  Het praktisch verkeersexamen wordt toch weer opgepakt door Veilig Verkeer Nederland, datum volgt.

Groep 8 Einde schooljaar
Aan het einde van het schooljaar werken we toe naar de uitvoering van een musical/film en gaan we met de groepen  8  3 dagen op kamp!